بچه است یا کاسکو؟

بچه است یا کاسکو؟

عادت دارد وقتی روی زمین می نشیند پاهاش را دراز می کند. مادربزرگش تشرش زد که چرا مثل کلثوم ننه می نشینی؟ او هم فقط نگاهش می کرد. بعد چند روز باباش نشسته بود زمین پاهاش را دراز کرده بود.  این هم همین طوری که داشت می رفت دستشویی، ایستاده خیلی جدی بهش می گوید " توسوم -کلثوم- ننه نشین" و می رود! یعنی یکی باید می آمد قیافه باباش را جمع می کرد. 

چند وقت پیش زد کنار پایه صندلی را شکاند. باباش که داشت سعی می کرد سرهمش کند، آمد خیلی مظلومانه پرسید کی خراب کرده؟ عصبانی گفتم "جنابعالی". این گذشت تا وقتی باباش می خواست نصیحتش کند که وقتی بازی می کند مراقب باشد باز چیزی نشکند. پررو پررو برگشته می گوید من نکردم، جنابعالی کرده!

یک مدت افتاده بود سر زبانم می گفتم بی شرف. رفته بود صاف تو صورت مدیر مهد گفته بود بی شَیَف! نمی دانم چرا این بچه نه بدتر از خودم گزینه انتخابی ندارد. هیچی دیگر، به شدت دارم سعی می کنم زیپ زبانم را بکشم. حالا خوب است بقیه را نشنیده بود. وای خدای من، اگر شنیده باشد یک جایی رو کند چه خاکی بریزم تو سرم؟!
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد