بدترین سناریو

بدترین سناریو

یکی از دوستان از من یک سوالی پرسیده است. می گوید وقتی می خواهد کاری را انجام بدهد می ترسد که در آن کار موفق نشود. خوب البته من صاحب نظر نیستم اما خوب یک بحثی هست به نام "بدترین سناریو". این که شما تصور کنید بدترین اتفاق ممکن چی می تواند باشد. آن وحشتی را که در ذهنتان دارید بکشید بیرون و آن را بنویسید. در ذهن همه چیز حسی است. خاطرات و استرس ها و شنیده ها و .. هرچیزی که در لینک با این فکر خاص است فعال می شود. این باعث می شود اتفاق بزرگ نمایی بشود. تا وقتی همه چیز در ذهنتان است نمی توانید خوب تصمیم بگیرید. برای همین می گویند همیشه بنویسید. وقتی نوشتید حالا یک فیلمنامه ملودرام هم برایش بنویسید. تصور کنید همه چیز اشتباه از آب درمی آید و خراب می شود. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چی می تواند باشد؟ وقتی نوشتید بگذارید کنار. بعد از چند ساعت بروید سراغ نوشته تان و آن را بخوانید. آن قدر بخوانید تا برایتان عادی بشود. وقتی دیگر از خواندنش استرس نگرفتید و توانستید با ذهن باز بخوانید برگردید این جا تا بقیه اش را بگویم. 

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد