عید قربان

عید قربان

چون ایران را خشکسالی و زمین های بایر گرفت، مهر گاو آسمانی را کشت و خون آن را بر زمین ها ریخت. زمین ها سبز شدند و آن سال فراوانی محصول بود.این سنت در ایران "کَرپَنه" نام گرفت که در تلفظ سامیان بین النهرین به "قَربَنه" و بعدتر "قَربانه" در آشوریان تغییر پیدا کرد و به "قُربان" در عربی ختم شد. مهر گاو را کشت، اما در شرق گاو مقدس شد و در غرب انسان جای گاو را گرفت. در ایران گاو کمیاب بود و بسیار گران قیمت. از مرزهای شرقی حیوان کوچکتری وارد ایران شد که بسیار مناسب قربانی کردن بود. نام آن را گاواسپند - گوسفند- به معنی گاو کوچک گذاشتند. این حیوان که بومی ایران نبود فقط برای قربانی کردن پرورش پیدا کرد. در موقع قربانی کردن گوسفند،  کرپن - روحانیونی که این رسم را انجام می دادند -حیوان را زیر آسمان می برد تا اهورامزدا را شاهد بگیرد، به سمت خورشید می گرفت تا نذر مقبول درگاه مهر بشود و به او آب می داد تا آناهیتا روح حیوان را به زمین بازگرداند. با ظهور زردشت، اجرای کرپنه سخت شد. زردشت مخالف این رسم بود. با سختگیری های دولت گشتاسب، کرپن ها  به صورت مخفیانه و در کوه ها گوسفندها را قربانی می کردند. به تدریج محل پرورش گوسفندها از شرق و مرکز حکومت دور شد و به سمت کوه های بلند نزدیک شد. گاه کسی که نذری داشت باید فرسنگ ها طی می کرد تا بتواند کرپنه کند.  وقتی مهرپرستی به آیین زردشت نفوذ کرد، کرپنه برای ایزدمهر ادامه یافت و  مخصوصا اجرای این رسم در روز مهرگان قرب دیگری داشت. 

در آستانه مهرگان، عید قربان مبارک باشد. امیدوارم کرپنه هایتان مقبول درگاه خداوند باشد. 

برچسب ها :

عید قربان,عید
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد