سیاره من کو؟

سیاره من کو؟

زنان ونوسی موقع ناراحتی به شکل کلامی ناراحتی شان را بیرون می ریزند و تا وقتی به آرامش برسند حرف می زنند .. من موقع ناراحتی اصلا نمی توانم حرف بزنم. در سکوت کامل فرو می روم و تا وقتی مسأله توی ذهنم حل نشده باشد در سکوت باقی می مانم. شده است حتی تا چند روز حرف هایم فقط به سه، چهار کلمه ختم شده است که آن هم برایم فوق العاده سخت بوده است. انگار می خواهم وزنه بردارم. 

زنان ونوسی موقع ناراحتی نیاز دارند که  مرد به آن ها توجه کند و در آغوششان بگیرد  .. موقع ناراحتی من اگر نزدیکم بشود مثل گازش می گیرم. یعنی نه تحمل دارم حرف بزنم نه تحمل دارم با من حرف بزند. حتی اگر بخواهد فقط محبت کند. آغوش؟! تا فاصله هفت، هشت متری ام هم نباید باشد. این قدر عصبی می شوم. برای همین بیشتر وقت ها می روم قدم می زنم که تنها باشم. 

زنان ونوسی نمی خواهند مشکل حل بشود فقط می خواهند درباره اش حرف بزنند .. اگر قرار نیست مشکل حل بشود پس حرف زدن درباره اش چه فایده ای دارد؟! نمی فهمم. 

زنان ونوسی همیشه به تغییر محیط و آدم ها فکر می کنند .. تنها چیزی که در زندگی به من آرامش می دهد این است که هیچ چیز و هیچ کس تغییر نکنند. 

زنان ونوسی به شکل غیرمستقیم و کنایه آمیز حرف می زنند .. هرگز!

زنان ونوسی وقتی  ناراحت می شوند وانمود می کنند که مشکلی نیست و همه چیز خوب است اما به تدریج  فاصله می گیرند .. من وقتی  ناراحت می شوم اگر ناراحتی ام کم باشد فراموش می کنم و دیگر بهش فکر نمی کنم اما اگر ناراحتی ام زیاد باشد همان موقع می گویم ناراحت شده ام و بعد باز هم فراموش می کنم. هیچ وقت حتی استعداد قهر کردن هم نداشته ام. 

زنان ونوسی موقع دعوا سعی می کنند با مقصر جلوه دادن خودشان باعث ایجاد احساس گناه در مرد بشوند .. وقتی مقصر نیستم حقش است سرش داد بکشم. مظلوم نمایی معنی ندارد وقتی می شود حرف بزنیم و مشکل را حل کنیم. حل هم نشد به جهنم، دوباره دعوا می کنیم. 

زنان ونوسی انتظار دارند مرد خودش بداند او چه می خواهد یا چه باید بگوید .. در صورتی که طرف پیغمبر باشد احتمالا ممکن است. اما من فقط در شرایط خاص این انتظار را دارم. مثل روز تولدم که انتظار دارم مثل هر انسانی روی کره خاکی بداند باید یادش باشد. اما در باقی شرایط نه. اگر چیزی را بخواهم حتما می گویم. حتی شده بعضی موارد را هربار و هربار گفته ام. و احساس نکرده ام این که یادش نبوده است یعنی به من بی توجهی کرده است. وقتی من خودم سالگرد ازدواجمان را یادم رفت دیگر از او چه انتظاری دارم؟!


یکی به من بگوید سیاره ام کجاست .. دلم برای فک و فامیلم تنگ شده است. 

برچسب ها :

سیاره کو؟,سیاره
نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد